Al eerder maakte het Kabinet het mogelijk voor werkgevers om een beroep doen op werktijdverkorting als er tijdelijk onvoldoende werk is...