De aandeelhouders van een vennootschap hebben de zeggenschap in een onderneming. Wie aandelen heeft, beslist. Normaal gesproker heeft elk aandeel één stem. Daar kan echter van worden afgeweken onder het Nederlandse recht. Daarop heeft de vereniging van particuliere beleggers VEB kritiek . In verschillende landen is het wel mogelijk om meer dan één stem per aandeel te hebben, maar dan is dit vaak gemaximeerd tot 2 stemmen per aandeel. In Nederland bestaat deze beperking niet. 15 stemmen per aandeel behoort tot de mogelijkheden.

VEB is van mening dat het ondernemingsrecht in Nederland te flexibel is en pleit voor inperking. Een van de argumenten van de VEB is dat er teveel mogelijkheden zijn om een belangrijke positie binnen de onderneming te houden als oprichter. Dat is blijkbaar iets slechts, als we de VEB volgen. In mijn ogen is de flexibiliteit van het ondernemingsrecht en de contractvrijheid die we in Nederland hebben een groot goed. Wanneer je als aandeelhouder ergens instapt dan informeer je jezelf. Je kan vooraf rekening houden met de afspraken die zijn gemaakt. Indien deze afspraken je onredelijk voorkomen kan je kiezen van de aankoop af te zien.