Op 28 juni 2021 heeft de Europese Commissie (EC) een adequaatheidsbesluit met kenmerk C(2021) 4800 afgegeven. Dit adequaatheidsbesluit is een besluit als bedoeld in artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) afgegeven voor het Verenigd Koninkrijk (VK).

De doorgifte van persoonsgegevens van een EU land naar een ‘derde land’ is enkel mogelijk als aan de aanvullende voorwaarden van Hoofdstuk V van de AVG is voldaan.

Door Brexit is de situatie ontstaan dat het VK als ‘derde land’ heeft te gelden onder de AVG. Daardoor kan uitwisseling van persoonsgegevens problematisch worden. Door het adequaatheidsbesluit heeft de EC besloten dat het VK een vergelijkbaar niveau van bescherming van de rechten van betrokkenen kent als het gaat om hun persoonsgegevens. Hierdoor kan doorgifte naar het VK als voorheen plaatsvinden met als grondslag het adequaatheidsbesluit.

Dit is goed nieuws te midden van alle verwikkelingen die de Brexit met zich mee heeft gebracht.