Een converteerbare obligatie is een obligatielening welke onder van te voren vastgestelde voorwaarden kan worden omgeruild in een ander soort effect/ aandeel.

In de jaarrekening van de onderneming worden obligaties als vreemd vermogen aangeduid. Een converteerbare obligatie kan worden omgewisseld in aandelen/ effecten. Doordat er een mogelijkheid bestaat om de obligatie om te zetten van vreemd vermogen (obligaties) naar eigen vermogen (aandelen) hebben de converteerbare obligaties een bijzondere positie in de jaarrekening. 

Hoe werkt een converteerbare obligatie?

Zoals gemeld kunnen deze converteerbare obligaties worden omgezet in een aantal  effecten of aandelen. Indien de waarde van deze aandelen stijgt, wordt het omzetten in aandelen financieel interessanter. Indien de onderliggende effecten/ aandelen  onvoldoende zijn gestegen dan kan de eigenaar van de converteerbare obligatie er voor kiezen de hoofdsom in geld terugbetaald te krijgen. Door deze conversie mogelijkheid zullen de eigenaren van deze converteerbare obligaties een lager rentepercentage krijgen dan voor een leningen zonder een conversiemogelijkheid.