Wanneer we naar het Nederlands recht kijken bestaat er geen vastomlijnde betekenis voor de begrippen zoals genoemd in het AZ contract: "best reasonable efforts". In internationale contracten wordt vaak gesproken over best efforts en reasonable efforts. Beide termen zijn variaties op de in Nederland wel bekende inspanningsverplichting. In Anglo-Amerikaans jurisdicties hebben deze begrippen een vaste juridische betekenis. Hoewel er enig verschil is per jurisdictie geldt in het algemeen het volgende:
“best endeavours”: in dat geval dient de schuldenaar alle mogelijke maatregelen dient te treffen, zelfs als deze partij hierdoor zelf financieel nadeel of verlies zou leiden.
“reasonable endeavours”: is meer te vergelijken met de onder Nederlands recht bekende inspanningsverplichting. "best reasoable effort" is een variatie op deze laatste.  Deze variant gaat veel minder ver en vereist "slechts", zoals de naam al doet vermoeden, een inspanning.