Zoals bekend zijn werknemers goed beschermd in Nederland. Bovendien zijn de vrijheid van meningsuiting en demonstratie grondrechten waar niet zomaar aan mag worden getornd. Het antwoord is dan ook in vrijwel alle gevallen: nee.

Wanneer iemand zijn werk hierdoor echter niet langer goed kan uitoefenen, heeft de werkgever een argument voor ontslag. Bijvoorbeeld een verkoper van mondkapjes die protesteert tegen het nut hiervan.

Uiteindelijk zal er een belangenafweging moeten plaatsvinden. Niet alleen het gedrag is van belang, maar ook de functie van de werknemer. Indien deze werknemer het gezicht van de onderneming is, zal een ontslag sneller worden gerechtvaardigd dan wanneer iemand op de administratie van datzelfde bedrijf werkt.

Zoals gezegd ligt de lat om iemand te kunnen ontslaan hoog. Zelfs wanneer iemand vast komt te zitten in de gevangenis vanwege rellen is dit vaak nog geen grond voor ontslag. Wel kan vaak het salaris tijdelijk worden opgeschort.