Ook dit jaar kan belastingvrij een bedrag worden geschonken aan kinderen en aan anderen (zoals kleinkinderen en vrienden). De vrijstellingen zijn dit jaar extra groot! Tot een bepaald bedrag hoeft de ontvanger van uw gift geen belasting te betalen over uw gift. De maximumbedragen voor belastingvrij schenken veranderen elk jaar. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de tarieven op een rijtje gezet, welk overzicht hier te vinden is: https://www.notaris.nl/schenken/belastingvrij-schenken

Wil u geld geven aan iemand voor zijn of haar woning? Over een gift tot 105.302 euro hoeft de (aanstaande) huiseigenaar geen belasting te betalen. Dat heet de ‘verhoogde schenkingsvrijstelling’.

Het bedrag van de vrijstelling wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bovengenoemd bedrag geldt voor 2021.

De belangrijkste voorwaarde voor uw schenking is dat de (aanstaande) huiseigenaar tussen de 18 en 40 jaar oud is. De ontvanger van uw gift hoeft geen familie te zijn. U kunt uw gift over maximaal drie jaar verspreiden.

De (aanstaande) huiseigenaar kan de gift gebruiken voor:

Aankoop van een huis

Verbetering of verbouw van zijn of haar huis

Onderhoud van het huis

Aflossen van hypotheek of restschuld

Afkopen van erfpacht, opstal of beklemming