Gevolg van het gewijzigde overdrachtsbelastingstelsel en de Brexit?

De stijging in 2020 wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal overdrachten van onroerend goed en het aantal hypotheekakten. Verder valt de stijging van het aantal nieuw opgerichte besloten vennootschappen op.

Onroerend goed
Ongeveer de helft van het aantal akten betreft onroerend goed. Zo nam het aantal overdrachtsakten afgelopen jaar met 11,5 procent toe tot bijna 404.000. Het aantal hypotheekakten steeg nog sterker: van ongeveer 366.500 in 2019 naar ruim 439.000 in 2020. Een stijging van 18,8 procent.

Opvallend meer nieuwe bv’s
Opvallend is de stijging van het aantal opgerichte nieuwe besloten vennootschappen (bv’s). In 2020 werden ruim 4.800 bv’s meer opgericht dan in 2019, een stijging van 7,5 procent. De KNB heeft daar geen duidelijke verklaring voor, maar dat kan een gevolg zijn van de Brexit. De Britse Limited Liability Company (Ltd) valt na Brexit niet langer onder de classificatie ‘binnen Europese Unie (EU)’. Gevolg hiervan is dat de ‘Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen' van toepassing wordt en bedrijven daarom wellicht overstappen naar een bv. Overige akten in de ondernemingspraktijk namen bijna allemaal af in aantal. Zo daalde het aantal nieuw opgerichte stichtingen met 10 procent tot onder 7.700 en het aantal leveringsakten van aandelen met 1 procent tot 28.600. Statutenwijzigingen van bv’s daalden met 5,2 procent tot iets meer dan 14.800; die van stichtingen stegen licht met 1 procent tot ongeveer 3.150 akten.