Vanochtend op de radio werd de vergelijking gemaakt tussen overheidssteun voor bedrijven en het geven van zuurstof aan patiënten met een gebrek aan zuurstof. De eed van Hippocrates schrijft artsen voor om tot het uiterste te gaan om patiënten te helpen. De overheid heeft deze eed niet afgelegd. Desalniettemin worden er op dit moment duizenden bedrijven "gered" die anders waren overleden (faillissement). Wat men hier ook van vindt. Feit is dat de overheid bovengenoemde eed niet heeft afgelegd en op elk gewenst moment de zuurstofkraan weer kan dichtdraaien. Voor ondernemers zeker in bepaalde sectoren wordt het daardoor moeilijk, zo niet, onmogelijk om financiële lange termijn plannen te maken. 

In mijn ogen zou het goed zijn als de overheid op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid geeft wanneer (in tijd of percentage besmetting/ vaccinaties) en op welke wijze de overheidssteun wordt afgebouwd. 

EN wanneer bedrijven weer zelfstandig moeten gaan ademen.