Ok, we zijn begonnen met vaccineren. Hoera, gelukkig, eindelijk, zucht, ik hoor het allemaal om me heen. Over het algemeen is iedereen blij dat er een start is gemaakt en daarmee het licht aan het einde van de tunnel is te zien. 

Het verwerken van gegevens t.a.v. het al dan niet gevaccineerd zijn van werknemers valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), zoals hieronder uitgebreid omschreven. 

Kan je hieronder uitkomen door toestemming te vragen aan je werknemer? 

Nee, in principe niet. Daar zou alleen sprake van zijn wanneer de werknemer dit uit vrije wil zou aangegeven. Vrije wil die volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ontbreekt in een degelijke gezagsverhouding. 

Is er een alternatief? 

Ja, maar hiervoor zal wel specifieke uitzonderingsregel voor moeten worden gemaakt en goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Indien deze er komt dan zal deze waarschijnlijk worden gebaseerd op de bepaling in de AVG die aangeeft dat "de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid".

SAMENVATTING
Het vragen naar, gebruiken en verwerken van deze gezondheidsgegevens van werknemers is niet toegestaan.