De daling komt nadat in september voor het eerst sinds juli een stijging van het aantal faillissementen werd gezien. Vorige maand gingen 176 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 60 natuurlijke personen (individuen) failliet. 

Met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen opvallend te noemen. Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval. De oorzaak van de daling is niet onderzocht, en het is nog te vroeg om conclusies te trekken.

De Rechtspraak geeft aan dat wel het opvalt dat tot dusver relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen. In de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) is aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.