Ons kantoor krijgt steeds meer verzoeken om te adviseren bij het oprichten van een coöperatie en het opstellen van de daarbij horende ledenovereenkomst. Wij kunnen uit eerste hand bevestigen dat de coöperatie springlevend is, zoals omschreven in de column in het FD van vandaag.

Wat is een coöperatie? 

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarbij minimaal twee personen in samenwerken. De leden profiteren van een collectief, doordat er bijvoorbeeld bepaalde schaalvoordelen zijn.

Een coöperatie bestaat altijd uit leden. De leden van een coöperatie kunnen stoppen of instappen zonder dat het voortbestaan van coöperatie in gevaar komt. Het in- en uitstappen wordt vaak vastgelegd in een ledenovereenkomst. De voorwaarden hiervan hangen zeer sterkt af van het soort coöperatie en het soort werkzaamheden dat door de coöperatie en haar leden wordt uitgevoerd. Het belangrijkste orgaan binnen de coöperatie is de Algemene Ledenvergadering. Deze ledenvergadering benoemt en ontslaat het bestuur. De leden van de coöperatie hebben stemrecht binnen de vergadering.

Wanneer er winst wordt gemaakt binnen een coöperatie dan wordt deze verdeeld op basis van het werk dat een lid voor de coöperatie heeft uitgevoerd en/ of op basis van de overeenkomst die geldt tussen de leden van de coöperatie.