Al sinds 1 april 2020 betaalt het luxe (5 sterren) W Hotel, gelegen aan de Spuistraat, niet de volledige verschuldigde huur en voorlopig hoeft dit ook niet van de kortgedingrechter. 

Het hotel huurt sinds 2017 van vastgoedondernemer Deka Immobilien Investment twee panden aan de Spuistraat en exploiteert daarin het W Hotel, alsook drie restaurants, een winkelruimte en een nachtclub. Hiervoor legt het hotel elke maand meer dan 580.000 euro huur neer. Vanaf 1 oktober 2020 zou dit bedrag zelfs stijgen naar ruim 830.000 euro per maand. Bovendien moet het hotel een percentage van de omzet overmaken naar de verhuurder.

Vanwege de coronacrisis moesten de restaurants en het wellness center (incl. zwembad) op last van de overheid sluiten tussen 15 maart en 31 mei. Het hotel ging een stapje verder door helemaal te sluiten. 

De verhuurder eiste dat het hotel de volledige huur zou betalen, maar ondanks dat er in de overeenkomst staat dat het hotel geen recht heeft op enige vorm van korting of opschorting van de huurprijs, besloot de voorzieningenrechter dat de coronacrisis een ‘onvoorziene omstandigheid’ is en het financiële nadeel van corona moet over de twee partijen worden verdeeld. Het hotel mag dus een deel van de huurprijs opschorten. Voor het tweede kwartaal van dit jaar komt de korting uit op 50 procent, over het derde kwartaal op 2020 voor 40 procent en over het vierde kwartaal van 2020 op 25 procent. In totaal hoeft het hotel bijna twee miljoen euro minder huur te betalen.