In de Schrems zaak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld dat het Privacy Shield niet werkt, want biedt onvoldoende rechtsbescherming. Het wordt nu in geval van verwerking van persoonsgegevens in de VS een kwestie van goed gebruik van de beschikbare model clauses. Vanaf deze uitspraak is het verwerken van EU persoonsgegevens in de VS onrechtmatig, behoudens ondubbelzinnige vrijwillige toestemming van de betrokkene of correct gebruikte model clauses. Extra aandacht verdienen persoonsgegevens van werknemers, aangezien hun toestemming niet geacht kan worden vrijwillig te zijn gegeven.