De WHOA biedt de mogelijkheid van een buitengerechtelijk dwangakkoord.

Het akkoord (al dan niet onder dwang van de rechtbank) kan vergaande gevolgen hebben. Het doel van deze nieuwe wet is het versterken van reorganisatiemogelijkheden van ondernemingen die vanwege een (te) zware schuldenlast failliet dreigen te raken, maar nog wel voor een (groot) deel bestaan uit gezonde bedrijfsactiviteiten. 

Met andere woorden: deze wet biedt grote kansen om gezonde bedrijfsactiviteiten binnen een verlieslatende  concern/constructie/onderneming op een alternatieve manier voort te zetten. 

Een van de voorwaarde voor een dwangakkoord is dat de "toestand redelijkerwijs aannemelijk is dat de onderneming met het betalen van haar schulden niet zal kunnen voortgaan".

Dit is een van de voorwaarden. Natuurlijk zijn er nog veel meer details waaraan dient te worden voldaan. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op. Ook al is deze wet nog niet door de eerste kamer. Het kan zeker geen kwaad alvast voorbereidingen te treffen wanneer u zich in dergelijke positie bevindt. 

Voor vragen bel ons gerust. Telefoon: +31(0) 205 210 130