Op grond van de wet (art. 705 lid 2 RV) kan de rechter die het verlof tot het beslag heeft gegeven het beslag opheffen, indien er in het geval van een geldvordering,  voldoende zekerheid wordt gesteld.

Indien er sprake is van een geldvordering kan vrijwel altijd een bankgarantie worden gesteld als vervangende zekerheid voor het beslag dat is gelegd. In veel gevallen zal de beslaglegger hier mee akkoord gaan. Indien partijen er niet in onderling overleg uitkomen is het van belang de vraag te stellen of een bankgarantie kwalificeert als voldoende zekerheid. De eis welke naar voren komt in artikel 705 lid 2 RV.

In het meest gangbare model, welke onder andere wordt gebruikt door de Nederlandse Vereniging van Banken, is opgenomen dat de bankgarantie pas uitgewonnen kan worden indien er geen enkele beroepsmogelijkheid meer open staat tegen de uitspraak.

Dit is anders bij het uitwinnen van een conservatoir beslag. Vaak kan met uitwinnen een start worden gemaakt nadat het (eerste) vonnis is gewezen. Een bankgarantie kan om die reden nadeliger zijn ten opzichte van het beslag.Voor advies of vragen over het leggen van beslag of het opheffen van beslag. Bel of mail ons gerust. 

Telefoon: +31(0) 205 210 130

E-mail: info@flib.nl