Deze vraag werd mij afgelopen tijd een aantal keer gesteld. 

Let op, het is allereerst van belang om na te gaan of er sprake is van een vakantiedag of verlof-/ ADV-dag. Op deze laatste categorie is een andere regeling van toepassing. Hiervoor geldt dat er grotere vrijheid bestaat om afspraken tussen partijen te maken. Ja, daar is die weer: er moet naar de omstandigheden van het geval worden gekeken (arbeidsovereenkomst, CAO en/ of andere toepasselijke regelingen binnen de onderneming) om te bepalen of een werknemer kan worden gedwongen verlofdagen op te nemen. 

Op de vraag of vakantiedagen kunnen worden opgenomen is ook geen eenduidig antwoord te geven. Wel zijn er zeer strikte eisen waaraan voldaan dient te worden. De lat voor werkgevers om hieraan te voldoen ligt hoog.