Eerder steunde Fruytier Lawyers in Business de oproep vanuit de Dutch Startup Association aan het kabinet om ook financiële hulp te bieden aan startups en scale-ups (https://www.amsterdam.law/post/102g2vf/steun-ook-de-startups). 

Startups voldeden veelal niet aan de voorwaarden die werden gesteld om gebruik te kunnen maken van de hulpmaatregelen. Bijvoorbeeld aan het vereiste van omzetverlies. Omdat startups nog in de ontwikkelingsfase zitten, is er in veel gevallen geen omzet en dus kan er ook geen omzetverlies worden aangetoond. Een van de voorwaarde om voor hulp in aanmerking te komen. Dit terwijl startups wel geconfronteerd worden met doorlopende kosten. Daarbij worden startups en scale-ups ook geconfronteerd met een stilstand van de financieringsmarkt. Investeerders houden hun nieuwe investeringen aan waarvoor er voor startups geen mogelijkheid is nieuwe kapitaal te verwerven.

Het kabinet heeft nu nieuwe aanvullende maatregelen aangekondigd welke eind april beschikbaar komen. Met deze maatregelen worden ondernemers veder gesteund tegen de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat onder andere om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd.

Voor startups en scale-ups wordt specifieke financieringsmogelijkheden aangeboden in de vorm van een overbruggingskredieten. Het kabinet heeft de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (de zogenaamde ROM’s) verzocht de kredieten te gaan verstrekken. Voor de overbruggingskredieten wordt in eerste instantie € 100 miljoen beschikbaar gesteld.

De regeling en voorwaarden zijn nog niet helemaal duidelijk; ook niet voor welke type startup deze regeling beschikbaar komt. De komende weken zal hierover meer duidelijkheid komen.

Heeft u vragen over hoe uw startup of scape-up financiële hulp kan krijgen? De advocaten vban Fruytier Lawyers in Business staan voor u klaar. Neem vrijblijvend contact met ons op!