NOW

Het Kabinet werkt hard aan het inrichten van het noodfonds ‘Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW). Onder de NOW regeling kunnen ondernemers compensatie krijgen tot maximaal 90% van de totale loonsom. Voorwaarde is dat er een omzetdaling is van tenminste 20%

Startup voldoen niet aan criteria

Startup zullen veelal niet aan de voorwaarde van omzetverlies voldoen omdat ze nog geen omzet maken maar in een ontwikkelingsfase zitten. Dit terwijl zij wel geconfronteerd worden met loonkosten.

Bovendien heeft het Kabinet reeds financiële steunmaatregelen aangekondigd voor zzp-ers. Omdat startups echter vaak worden vormgegeven in BV-structuren, worden zij niet als zzp-er aangemerkt.

Daarmee vallen de startups en scale-up tussen wal en schip. En dat moet anders!

Startups zelfde steun als ZZP-ers

De belangenbehartiger van de startups, de Dutch Startup Association (DSA), heeft daarover terecht aan de bel getrokken. Zij roepen het Kabinet op de steun voor zzp’ers ook open te stellen voor DGA’s. Daarmee bepleit de DSA de zzp-uitkering om te zetten naar een algemene ondernemersuitkering waardoor ook startups gebruik van de regeling kunnen maken.

Ook roepen ze het Kabinet terug op om te kijken hoe de steunmaatregelen uit het NOW fonds beschikbaar kunnen worden gemaakt voor startups en scale-ups.

Private financieringsmogelijkheden uit het zicht

Startups worden ook geconfronteerd met stilstand van de financieringsmarkt. Investeerders houden hun nieuwe investeringen aan waarvoor er voor startups geen mogelijkheid is nieuwe kapitaal te verwerven. Omdat ze zelf vaak nog geen substantiële omzet behalen, lopen de liquiditeitsproblemen snel op.

Reden temeer om het Kabinet op te roepen ook deze groep ondernemers mee te nemen in de steunmaatregelen.