Winkelstraten zijn nagenoeg uitgestorven. De detailhandel wordt flink getroffen door de coronacrisis. Zij eisen nu huurkorting of delen simpelweg mee dat ze de komende maanden geen huur betalen vanwege de coronacrisis. Dat zet kwaad bloed bij de verhuurders, die vinden dat de winkelbedrijven misbruik maken van de situatie en zelf klappen kunnen opvangen. Verhuurders snappen de problemen van eenpitters en kleine winkels, maar hebben weinig begrip voor klachten van grote internationale ketens.

Het FD meldt dat grote winkelketens, waaronder C&A, maar ook H&M en Inditex, verhuurders voor het blok zetten. Dat bleek uit een rondgang langs eigenaren van winkelpanden. 

Om het hoofd boven water te houden eist C&A prijsaanpassingen van verhuurders van winkels in Nederland en de rest van Europa, blijkt uit een brief die in handen is van De Telegraaf. De brief van Nick de Maeyer, manager real estate, building & facilities bij C&A, lijkt dit te bevestigen. Daarin zou De Maeyer schrijven dat het bedrijf voor al zijn winkels een verlaging van de huurprijzen en huurlasten verwacht. Daarnaast geeft hij aan dat C&A ook na de crisis ‘ondersteuning’ van zijn verhuurders verwacht. “Ook dan gaat het om huurprijsaanpassingen en alle andere relevante ondersteuning, gedurende de periode dat C&A zijn bedrijfsvoering weer opbouwt naar het voorheen geldende niveau.”

De keten verwacht binnen vijf dagen een reactie van de verhuurders: “Bij gebrek aan een formele reactie of bezwaar van uw kant, wordt u geacht hiermee akkoord te gaan. Wij rekenen op uw volle begrip. Enkel samen komen we deze crisis te boven.” 

Alhoewel ik begrip heb voor de moeilijke situatie waarin C&A verkeert, draagt een opmerking als bovenstaande niet bij aan het bereiken van een gezamenlijke oplossing met de verhuurder. Simpelweg stellen dat bij gebrek aan een reactie binnen 5 dagen op een dergelijk lastig en vergaand verzoek, men wordt geacht akkoord te gaan getuigt niet van enig realisme.