Het Kabinet maakt nieuwe ondersteuningsmaatregelen bekend voor ondernemers die in de financiële problemen (dreigen) te komen door het Coronavirus. De genaamde Borstelling BMKB zal worden uitgebreid en ook beschikbaar komen voor problemen die ontstaan door het Coronavirus.

De Borgstelling BMKB houdt in dat ondernemers tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen bij financiers waarbij BMKB extra zekerheid biedt in de vorm van onderpand. Dat stelt ondernemers in staat grote bedragen te lenen tegen betere voorwaarden omdat de risico’s voor de financiers (deels) wordt beperkt door het onderpand.

Het Kabinet rekent erop de regeling binnen twee weken open te stellen. De precieze voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen, zullen de komende periode bekend worden gemaakt. Te denken daarbij valt aan de voorwaarden dat de onderneming niet meer dan 250 werknemers (fte) heeft en geen hogere jaaromzet dan € 50 miljoen of een balanstotaal van € 43 miljoen.