Al eerder maakte het Kabinet het mogelijk voor werkgevers om een beroep doen op werktijdverkorting als er tijdelijk onvoldoende werk is door het Coronavirus (https://www.flib.nl/de-werkgever-en-het-corona-virus). Vandaag werd bekend dat het kabinet overweegt om bedrijven die kampen met de gevolgen van het coronavirus fiscaal extra ademruimte te geven. Mogelijk een goede oplossing voor ondernemers die kampen met liquiditeitsproblemen die worden veroorzaakt door het Coronavirus. Te denken valt aan het teruglopen van nieuwe orders, het annuleren van opdrachten of facturen die door leveranciers niet worden betaald.

België heeft ondertussen een vergelijke steun aan de ondernemers toegezegd. En ook Duitsland wordt hierover nagedacht.

Als maatregel kan gedacht worden aan het uitstellen van fiscale afdrachten zoals BTW en sociale premies voor ondernemers die daarmee meer financiële ademruimte krijgen.