De Netherlands Commercial Court is inmiddels een jaar onderweg. Eerder schreef ik al over het hoe en waarom van de NCC, zie daarvoor https://www.flib.nl/eerste-kamer-steunt-netherlands-commercial-court

Het Engelstalige hof voor handelsgeschillen in Amsterdam deed in 2019 in twee zaken uitspraak. In twee andere geschillen moet nog worden beslist, meldt Mr. En dat valt vies tegen!

Er werd namelijk gerekend op een instroom van 25 zaken in het eerste actieve jaar van de NCC en op termijn een gemiddelde instroom van 125 zaken op jaarbasis, waarvan 100 in eerste aanleg en 25 in hoger beroep.

De NCC vindt het tegenvallende aantal zaken overigens wel verklaarbaar, daar het kort voor de start van de NCC nog onzeker was of deze er zou komen. Bedrijven konden daardoor in af te sluiten contracten nog niet anticiperen met een forumkeuze voor de NCC. 

De NCC behandelt zaken standaard in het Engels en doet in het Engels uitspraak. De procedures zijn toegesneden op een zo efficiënt mogelijke behandeling van veelal complexe zaken. De NCC werkt momenteel nog aan Engelse vertaling van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, die in de loop van dit jaar af moet zijn. Nu is er enkel nog een samenvatting beschikbaar voor Engelstalige partijen.