Sinds 1 januari 2020 is de wijziging van de Wet op de huurtoeslag van kracht. In de wet zijn de maximale inkomensgrenzen komen te vervallen waardoor de huurtoeslag bij een stijging van het inkomen geleidelijk en over een langer inkomenstraject wordt afgebouwd. De wet zorgt ervoor dat iemand niet langer, door een kleine stijging van het inkomen, direct het recht op huurtoeslag verliest.

Voorheen was het zo dat je vanaf een bepaald inkomen elk recht op huurtoeslag verloor. Voor eenpersoonshuishoudens lag die grens bijvoorbeeld in 2019 op €22.700,-. Verdiende je een euro meer? Dan had je geen recht meer op huurtoeslag.

De wetswijziging zal daarom in een flink aantal huishoudens met gejuich worden ontvangen. Huishoudens die een klein beetje meer gingen verdienen, gingen er dus financieel op achteruit omdat zij hun gehele recht op huurtoeslag kwijtraakten. Daardoor ontbrak begrijpelijkerwijs enige stimulans om meer te gaan werken.