Wegens succes sinds 1 januari 2020 vast in het assortiment van de Amsterdamse kantonrechtbank: speciale zittingen voor mensen met een huurachterstand. 

De rechtbank is in 2018 een pilot gestart met als doel zaken waarin ontruiming van een (sociale) huurwoning dreigt, sneller voor de rechter te krijgen. Daarmee wordt beoogd het verder oplopen van een huurachterstand een halt toe te roepen.

Als onderdeel van de nieuwe werkwijze krijgt de huurder bij zijn dagvaarding een informatieblad van de kantonrechter (in het Nederlands, Engels en Arabisch). Dat moet ervoor zorgen dat meer huurders daadwerkelijk naar de zitting komen om hun betalingsproblemen met de rechter te bespreken.

Als de huurder inderdaad naar de rechtbank komt, wordt de zaak op de eerste zitting al inhoudelijk besproken. Op die zitting zijn medewerkers van schuldhulpverlening aanwezig, die meteen met de huurder kunnen meedenken over een haalbare regeling. Als de huurachterstand klopt en er kan een betalingsregeling worden getroffen, dan wordt de huurder in het vonnis veroordeeld tot het nakomen van de betalingsregeling en het betalen van de lopende huur. Ook wordt de ontruiming toegewezen voor het geval de huurder de gemaakte afspraken niet nakomt. Als de huurder zich aan de betalingsregeling houdt, wordt hij niet ontruimd.

Als het niet lukt om direct op de rolzitting een betalingsregeling te treffen, volgt na drie weken een mondelinge behandeling. Op die zitting wordt dan nogmaals geprobeerd met de huurder en de woningcorporatie een regeling te treffen.